Numer konta do zapłaty akcyzy AKC-US

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Obwieszenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/5878323/Dz.+Urz.+Min.+Roz.+i+Fin.+z+dnia+28+lutego+2017+r.+-+poz.+40+-